W dniach 23-24 maja 2017 r. Cbp  będzie uczestniczyło w zorganizowanym przez
Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz Związek Banków Polskich Forum
Technologii Bankowości Spółdzielczej połączonym z galą Krajowego Rankingu
„Wyróżniające się banki spółdzielcze”.
Wszelkie informacje dotyczące działalności oraz współpracy z firmą Cbp
uzyskacie Państwo odwiedzając stanowisko Cbp podczas Forum.