Klienci

Ubezpieczyciel Dokumenty do pobrania Likwidacja szkody
OWU dla umów do 8.11.2018
OWU dla umów od 9.11.2018
Druki do wypłaty świadczeń
Wniosek o zmianę/ ustanowienie Uposażonych
Wniosek o zmianę danych osobowych
Karta Produktu IDD
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Zgłoś szkodę dzwoniąc pod numer
22 620 16 37
lub
wysyłając wiadomość na
biuro@cbp-solutions.pl
OWU
Karta produktu IDD
Formularz Zmiany
Wejdź na stronę:
Zgłoszenie szkody
OWU Zgłoś szkodę dzwoniąc pod numer
22 563 12 71
lub
22 383 22 71
OWU na Życie Generali z myślą o życiu
SWU pobyt Dziecka w szpitalu_świadczenie dzienne
Klauzula Informacyjna Ubezpieczenie na życie
Formularz Zmian Generali
Wejdź na stronę
www.generali.pl

lub zgłoś szkodę dzwoniąc na numer
913 913 913
lub wyślij na adres
Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa,
z dopiskiem "Zgłoszenie roszczenia"