Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Telefon

+ 48 22 620 16 37

Adres biura

Cbp Solutions Poland Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25

00-854 Warszawa

Cbp Solutions Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie przy  Al. Jana Pawła II 25 (00-854 Warszawa), zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000624495, NIP 9522148829, Kapitał zakładowy 20 000 zł.