Ubezpieczyciele

We współpracy z Towarzystwami Ubezpieczeń tworzymy unikalne rozwiązania ubezpieczeniowe!

Oney Life Insurance i Oney Insurance należące do francuskiej grupy Holding Auchan

Dostawca indywidualnej oferty Medical Assistance

Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group

Obecnie posiadamy możliwość wyboru oferty z pośród 36 wariantów ubezpieczeniowych