Banki

Cbp od 25 lat aktywnie kształtuje rynek ubezpieczeń około kredytowych, tworząc wspólnie z Ubezpieczycielami, Bankami i Pośrednikami Kredytowymi unikalne produkty, zaprojektowane i dopasowane do potrzeb klientów banków i innych instytucji finansowych.

Oferujemy wsparcie i usługi konsultingowe dla następujących linii produktowych:

Credit Protection Insurance

ochrona kredytobiorców i ich rodzin przed finansowymi konsekwencjami nieprzewidzianych zdarzeń losowych mających wpływ na zaciągnięte zobowiązania finansowe ( kredyty gotówkowe, samochodowe, hipoteczne, karty kredytowe, leasing)

Critical Risk Protection

ochrona osób prowadzących działalność gospodarczą na wypadek krytycznych zdarzeń życiowych

Life style Protection & Affinity Business

pomoc klientom mającym zobowiązania finansowe w utrzymaniu ich standardu życia w obliczu utraty dochodów z różnych powodów

Nasz wszechstronny ekspercki zespół zapewnia zindywidualizowane wsparcie dla naszych partnerów:

  • Banków detalicznych
  • Banków Spółdzielczych
  • Pośredników kredytowych
  • Masowych dystrybutorów usług

Oferujmy całościowe podejście do kwestii ubezpieczenia kredytobiorców, od zidentyfikowania potrzeb, poprzez stworzenie produktu we współpracy ze starannie wybranymi Ubezpieczycielami, do obsługi administracyjnej i posprzedażowej.

Nasze wielodyscyplinarne i wieloproduktowe doświadczenia biznesowe zdobyte we współpracy z ponad 220 instytucjami w całej Europie powoduje, że jesteśmy w stanie z sukcesem zarządzać najbardziej złożonymi projektami  oferując bardzo konkurencyjny czas wdrożenia innowacyjnych produktów ubezpieczeniowych