Polityka prywatności

Poszanowania prywatności osób korzystających z naszego portalu to dla nas kwestia kluczowa. Wszelkie dane osobowe pozyskiwane za pomocą naszego serwisu przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101 poz. 926). Naszym priorytetem jest ochrona praw i wolności osób, które udostępniły nam swoje dane osobowe. Udostępnienie danych osobowych w portalu jest całkowicie dobrowolne i nie jest uzależnione od uaktywnienia cookies.

Spółki Grupy Cbp w Polsce
Cbp Solutions Poland Sp. z o.o. i Cbp Poland Sp. z o.o. prowadzą portal na prywatny użytek swoich Klientów i potencjalnych Klientów.

Portal ma ułatwić Klientom spółek Cbp uzyskiwanie poszukiwanych przez nich informacji, w tym o produktach Towarzystw ubezpieczeniowych z jakim Cbp współpracuje, oraz o możliwościach zawierania umów, sposobu likwidacji szkód, itp.. Korzystanie z portalu w powyższych celach jest zgodne z prawem.

W zakresie dozwolonego użytku w rozumieniu przepisów o prawie autorskim jest dozwolone korzystanie z zamieszczonych w portalu materiałów. Bez upoważnienia udzielonego przez Cbp na piśmie nie wolno rozprowadzać, przesyłać, modyfikować, zamieszczać na innych stronach ani wykorzystywać zawartości strony do celów publicznych lub komercyjnych, co dotyczy w szczególności tekstów i zdjęć.

Odnośniki do innych stron
Cbp nie ponosi odpowiedzialności za treści, funkcjonowanie oraz bezpieczeństwo stron lub witryn należących do innych podmiotów, do których odnośniki (linki) można znaleźć na niniejszym portalu. Strony te są niezależne i nie są w żaden sposób kontrolowane przez Cbp. Rekomendujemy, by po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności ich właściciela.

Ograniczenie odpowiedzialności
CBP nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z dostępu lub korzystania z niniejszego portalu, w tym za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy w związku z dostępem do niniejszego portalu, korzystaniem lub pobieraniem z niego jakichkolwiek materiałów lub innych plików. Cbp nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od nich problemy techniczne w działaniu serwisu oraz jego ewentualnej czasowej niedostępności.

Prawa własności intelektualnej
Zawartość stron internetowych tego portalu jest własnością Cbp. Logo i nazwa prezentowane na tej stronie są zarejestrowanymi znakami towarowymi. Wszystkie znaki towarowe i materiały, jakie można znaleźć na tym portalu są – o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej – chronione przepisami prawa i nie mogą być wykorzystywane bez wcześniejszej pisemnej zgody Cbp. Wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do portalu, jak i do jakichkolwiek jego elementów są zastrzeżone.

Postanowienia końcowe
Korzystanie z portalu oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności. Wszelkie informacje, reklamy
i cenniki zamieszczone w portalu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy.

Cbp  zapewnia realizację uprawnień wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo do żądania uzupełniania i sprostowania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych przez prawo.