Współpraca z organizacjami

CBP Solutions Poland Sp. z o.o. należy do Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Organizacja ta powstała 27 października 1999 roku i skupia kilkadziesiąt kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego w Polsce, w tym banki, zarządzających wierzytelnościami, doradców i pośredników finansowych, przedsiębiorstwa pożyczkowe, zarządzające informacją gospodarczą, sprzedające produkty odwróconej hipoteki w modelu sprzedażowym oraz przedsiębiorstwa z branży ubezpieczeniowej.

KPF to członek Rady Rozwoju Rynku Finansowego, powołanej do życia przez Ministra Finansów Rzeczpospolitej Polskiej oraz członek prestiżowej europejskiej organizacji samorządowej europejskiego przemysłu finansowego EUROFINAS (European Federation of Finance House Associations), zrzeszającej siedemnaście krajowych organizacji, reprezentujących ponad 1.200 instytucji finansowych.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.kpf.pl.

Obecnie posiadamy możliwość wyboru oferty z pośród 36 wariantów ubezpieczeniowych